Print Friendly, PDF & Email

A LES 17:30 PENJAREM ENLLAÇ DE LA XERRADA INFORMATIVA DEL CONCURS

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 26 de novembre de 2020

  • Llista de participants amb la puntuació: gener/febrer de 2021

  • Llista amb l’adjudicació provisional: març de 2021

  • Llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2021

  • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2021

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Atesa la situació actual, les gestions que corresponguin a la sol·licitud, es realitzaran íntegrament de forma telemàtica, mitjançant la pròpia aplicació.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada al Servei de Personal docent del Servei Territorial corresponent a la seva destinació actual (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

Important: La presentació física de documentació acreditativa i/o originals, només serà necessària previ requeriment per part dels Serveis de Personal docent o Comissió avaluadora

WEB DEL DEPARTAMENT: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/concurs-trasllats-cossos-docents-iec/