Print Friendly, PDF & Email

Informació concurs de trasllat.

El dia 2 de febrer és previst publicar la llista de participants amb puntuació del concurs general de trasllats.

D’acord amb la Resolució de convocatòria el termini per presentar reclamacions és de 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació. En aquest cas: del 3 al 5 de febrer.

La presentació de reclamacions es farà telemàticament.

Juntament amb l’enllaç a la consulta de la puntuació, hi haurà, a partir del 3 de febrer, el model de reclamació i el link per accedir a la tramesa telemàtica de reclamacions amb, si escau, documentació justificativa.