Print Friendly, PDF & Email

Concurs d’oposició extraordinari
Demà, 8 de novembre de 2023 els tribunals publicaran la valoració provisional dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

👉🏾 Reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023.
Només s’acceptaran les reclamacions presentades a través de l’Espai personal de mèrits al·legats prèviament.

👉🏽Si vols reclamar:
📍 Accedeix a l’apartat ” Presentació de reclamacions” del teu Espai personal i clica el botó ” Presenta reclamació “.
📍 Segueix les indicacions de la pantalla i clica el botó ” Registra reclamació” .
📍 Selecciona del desplegable l’ítem a reclamar i adjunta el document de la reclamació. Fes el mateix per cada ítem que vols reclamar .
📍 Clica el botó ” Finalitza “. Comprova que s’ha enregistrat i té codi de sol·licitud i de registre.
👉🏽Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.

Durant aquests dos dies, pots incorporar les reclamacions i la documentació justificativa que consideris. En finalitzar el termini, es consideren presentades davant del tribunal.
👉🏽La resposta a les reclamacions, pots consultar-la a l’ apartat ” Presentació de reclamacions ” del teu Espai personal, rebràs un avís al correu electrònic.