Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/620/2019, de 13 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament

Constituïdes les comissions als centres on hi hagi participants admesos, aquestes faran pública la relació de participants amb puntuació de la primera fase a l’aplicació informàtica no més tard del 21 de març de 2019.”

Modificar l’annex 4 de la Resolució ENS/2611/2018, de 6 de novembre, en el sentit de retirar la vacant publicada als Serveis Territorials de Lleida , Municipi: Cervera, Centre: Escola Les Savines (1), Codi del lloc: 25009095 597 PRI TIC 0125008, Educació primària (TIC): 1, per motius de planificació escolar.