Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’educació acaba de publicar la Resolució DG de Professorat i Personal de Centres Públics que aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.

 

Podreu trobar tota la informació en el següent enllaç.