Print Friendly, PDF & Email

Ben aviat es publicarà la resolució per cobrir places de direccions de centres que han quedat vacants, us avancem el contingut d’aquesta en un butlletí, on s’expliquen els passos i requisits per optar a una plaça de director/a de centre.

Recordeu que la UGT Catalunya, actualment, també ofereix un curs del Projecte de Direcció.

Trobareu més informació del concurs i de la formació en els següents enllaços:

CONCURS SELECCIÓ DIRECCIÓ CENTRE PÚBLIC.
EL PROJECTE DE DIRECCIÓ.