Print Friendly, PDF & Email

 

Resolució de 16 de maig de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2019-2020.

 

Publicació de la llista.

El dia 17 de maig de 2019 s’exposarà, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2019-2020, ordenada alfabèticament i per barem.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 17 al 27  maig de 2019, ambdós inclosos

No s’inclouen les persones que han participat en la convocatòria oberta mitjançant la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març tot i que tinguin serveis prestats

Des del dia 17 al 27 de maig de 2019, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: pot consultar i modificar algunes dades.

Les persones que durant el curs 2018-2019 no han prestat serveis i que no s’han incorporat a la borsa en la darrera convocatòria, del 2 dia 17 al 27 de maig de 2019, han de manifestar la conformitat per continuar formant-ne part el curs 2019-2020.

Les persones que durant el curs 2017-2018 volen manifestar la seva conformitat de continuar formant part de la borsa si no ho fan abans del 28 de maig de 2019 deixen de formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

Al llarg del curs 2019-2020 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 13 al 20 de setembre, del 15 al 22 de novembre de 2019, del 24 al 31 de gener de 2020,  del 23 al 30 de març de 2020.i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Butlletí

Accés a l’aplicació

 

Sol·licitud de baixa temporal

Les persones que vulguin sol·licitar no ser nomenades durant el curs 2019-2020 ho han de fer mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat abans del 20 de juny de 2019.

Aquesta aplicació romandrà tancada del 21 de juny al 21 de juliol de 2019 i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

Formulari de sol·licitud