Print Friendly, PDF & Email

Les persones que formen  de la borsa de treball de personal docent i no han treballat mai, excepte les que han accedit a la borsa en la convocatòria de febrer hauran de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2015- 2016 en el termini comprès entre el dia 6 de maig i el 19 de maig de 2015, ambdós inclosos.