Print Friendly, PDF & Email

Consulta  i modificació de dades 

Del 23 al 31 de març de 2015, les persones interessades poden modificar en les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L’actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.

Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament (borsa de treball de personal docent)  Accés a la consulta a partir del 23 de març

 Consulta els ensenyaments que podeu impartir 

Accés a la consulta per titulació

                                   

    

Consulta les titulacions per impartir l’ensenyament

Accés a la consulta per cos i especialitat