Print Friendly, PDF & Email

🎙ATENCIÓ!

Si vols consultar l’estat de la rectificació de l’IRPF de la teva prestació per paternitat/maternitat, només cal que facis un clic a l’enllaç que trobaràs a continuació i fer un 🖱 clic a l’apartat “Consulta d’estat tramitació de sol·licitud de rectificació d’IRPF per prestació de maternitat/paternitat” https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/_comp_Prestacion_maternidad/_comp_Prestacion_maternidad.shtml