Print Friendly, PDF & Email

ATENCIÓ‼️

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Pots descarregar la resolució a:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=946778

👉 Termini d’inscripció: del 16 de gener al 10 de febrer.

👉 Sobre la prova: dues parts

📌 Part A – Tema a desenvolupar a partir d’un sorteig centralitzat*. En tots els tribunals d’una especialitat hi haurà els mateixos temes a exposar.

📌 Part B – Unitat didàctica o situació d’aprenentatge* que es lliura per escrit el primer dia, I posteriorment s’envia còpia digital al tribunal. El dia de la presentació el tribunal pot fer preguntes després de l’exposició (que pot durar 15 minuts maxim)

📌 En les especialitats FP hi ha prova pràctica, que s’engloba dintre la part B.

👉 Ponderació parts: 40 % temari i 60% unitat didàctica.

👉 Pagament: els que es vulguin apuntar i estan pendents del concurs de merits, poden inscriure’s i deixar el pagament pendent fins que es resolgui el concurs de mèrits.

En breu comunicarem dates d’assemblees arreu del territori.

UGT Educació Pública