Print Friendly, PDF & Email

UGT ha signat amb una sèrie d’Universitats i Centres d’Estudis convenis de col·laboració.

Tots aquells afiliats/as que es matriculin en algun dels seus cursos de preparació d’oposicions, graus o cursos de postgraus podran beneficiar-se d’una bonificació del 10% al 30% sobre els honoraris que les esmentades entitats tinguin vigents en el moment de la formalització de la matricula.

Informa’t en els següents enllaços dels diferents convenis i els seus respectius descomptes:

1. Conveni amb la UOC.
2. Conveni amb la UNED (idiomas).
3. Conveni amb Unir.
4. Conveni amb la Universidad Pontificia de Salamanca.
5. Conveni con editorial médica Panamericana: prepara tu plaza de enfermería
6. Convenio amb l’editorial médica Panamericana: “prepara tu plaza de fisioterapia”.
7. Acord amb el King’s College International.
8. Programa de beques UNIR per a afiliats (tardor 2019).
9. Conveni de col·laboració amb la Universidad Alfonso X El Savi.
10. Colaboració d’UGT amb CEF y Udima. Finances.