Print Friendly, PDF & Email

Fa 13 anys que no es fa cap convocatòria d’accés al Cos de catedràtics a secundària i fa 14 que el Departament hauria pogut crear la categoria de sènior a primària.

No es pot dir que s’estigui afavorint la carrera professional docent per part del Departament d’Educació.

Què és això de la categoría sènior primària?Pretenia ser una espècie de paral·lelisme amb el cos de catedràtics a secundària.

En 14 anys el Departament no ha fet cap actuació al respecte.

Article 132 de la LEC


______________________________________

Després de les reclamacions per diferents mitjans i de la pressió exercida per part de la UGT, hem aconseguit un important avenç a la millora de la carrera profesional del personal docent.

A la Mesa Sectorial del 9 de novembre el Departament informa que està preparant la convocatòria de places de catedràtics/es.

Aquestes es calculen a partir d’un determinat percentatge del personal docent. Ens fan saber que, després de finalitzar  els processos d’estabilització, convocaran el màxim de places possibles.

Ara treballarem perquè el Departament en creï la categoria de sènior dins del cos de Mestres i Professors  Tècnics com queda recollit a l’article 132 de la LEC.

Continuem la lluita!!

UGT Educació Pública