Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa així com de lliurament del projecte de direcció

És des del dia 11 de desembre de 2017 fins al 12 de gener de 2018, ambdós inclosos.

PUBLICACIÓ PDF