Print Friendly, PDF & Email

DOGC Núm. 6739 – 30/10/2014: CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS COSSOS DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ: 

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC Núm. 6739 – 30/10/2014: CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES: 

RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

GENCAT: Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre