Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d’octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

 
A través de la pàgina d’Internet educació.gencat.cat cal seguir la ruta: àmbits d’actuació > professors >
oposicions > accés al cos d’Inspectors d’Educació,
 
Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar pels aspirants.
 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de novembre al 5 de desembre de 2019.