Print Friendly, PDF & Email

760 places del cos superior i 151 del cos subaltern (amb discapacitat intel·lectual).

T’hi pots inscriure fins a l’11 de desembre

760 places del cos superior d’administració (subgrup A1)

Distribució de les places:

  • 480 places de l’opció general
  • 190 places del cos específic de l’opció jurídica
  • 30 places del cos específic de l’opció econòmica
  • 34 places del cos específic de l’opció de prevenció
  • 26 places cos específic de l’opció de medi ambient

Per accedir a les places de l’opció general, només cal tenir un títol oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En canvi, els cossos específics requereixen una titulació concreta.

Aquesta convocatòria inclou per primera vegada l’opció de medi ambient.

151 places del cos subaltern reservades a persones amb discapacitat intel·lectual

Aquesta convocatòria s’adreça a les persones que tinguin reconeguda una discapacitat intel·lectual i la condició legal de discapacitat/ada amb un grau igual o superior al 33%.

Nivell de coneixements de llengua catalana

En tots dos processos cal acreditar el nivell de coneixements exigit. Si no es disposa de l’acreditació, cal superar una prova obligatòria i eliminatòria sobre aquests coneixements durant el procés de selecció, sempre que s’hagin superat les proves eliminatòries anteriors.

Més informació