Print Friendly, PDF & Email

9.344 places, corresponents als cossos següents:

  • cos de professors d’ensenyament secundari: 6.947 places,
  • cos de professors d’escoles oficials d’idiomes: 55 places,
  • cos de professors d’arts plàstiques i disseny: 71 places,
  • cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny: 9 places,
  • cos de mestres: 2.131 places,
  • cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional: 131 places.

 

WEB AMB TOTA LA INFORMACIÓ:  Concurs oposició ordinari