Print Friendly, PDF & Email

Convocatòria del concurs específic de mèrits per proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat, del cos de mestres a escoles i instituts escola depenents del Departament d’Ensenyament.

Concurs de mèrits els funcionaris de carrera dels cossos de mestres.

Aquest butlletí és provisional pendent de publicació de la resolució, és merament informatiu i pogueu preparar amb temps el projecte.

Butlletí