Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/1190/2019, de 2 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020.

Mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d’octubre (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017), es va crear el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments,

Sol·licituds

Els centres del Departament d’Ensenyament disposen del model de sol·licitud, el full d’autobaremació i les instruccions per a la seva compleció en el portal de centres del Departament:

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 de juny al 5 de juliol de 2019, ambdós inclosos.