Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d’octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds del 25 d’octubre al 13 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Excepcionalment, el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es poden acreditar fins a la data d’inici del curs 2018-2019, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

Cossos i especialitats convocats

Tutorial per saber com fer la inscripció telemàtica a la borsa de personal docent a la borsa de personal docent

Accés aplicatiu 

Requisits per a la incorporació

Prova de capacitació per especialitat

Documentació per a la incorporació

Nomenaments telemàtics

 

Ensenyaments que podeu impartir  Accés a la consulta per titulació

 

Titulacions per impartir un ensenyament  Accés a la consulta per cos i   especialitat

3 thoughts on “Convocatòria extraordinària borsa treball personal interí docent centres públics no universitaris 2017”
  1. Hola

    Sobre l’apertura de la borsa d’ensenyament a l’apartat de mèrits , algú sap dir-me quines institucions o universitats está reconegudes a l’hora de convalidar el cursos de formació permanent? Tinc diversos cursos i no se si són vàlids
    Moltes gràcies

Comments are closed.