Print Friendly, PDF & Email

ENCARTELLADA A LES SEUS DELS SSTT

🕦 Dia i hora: DILLUNS 22 DE MARÇ les 17’30h davant dels sstt:
– CONSORCI : Plaça Urquinaona 6, Barcelona
– BAIX LLOBREGAT : Carrer de Laureà Miró 328, Sat Feliu de Llobregat
– MARESME-VALLÈS ORIENTAL : C/ Churruca 90, Mataró
– CAT CENTRAL : Crta. de Vic 175, Manresa
– VALLÈS OCCIDENTAL : Carrer del Marquès de Comillas 67, Sabadell
– GIRONA : Plaça de Pompeu Fabra 1, Girona
– TARRAGONA : Carrer de Sant Francesc 7, Tarragona
– LLEIDA : Carrer Pica d’Estats 2, Lleida
– TERRES DE L’EBRE : Carrer de la Mare de Déu de la Providència 5-9, Tortosa

OBJECTIU:

REIVINDICAR EL RETORN DE LES CONDICIONS LABORALS RETALLADES DEL PERSONAL DELS CENTRES:

❗ Per la millora de l’educació, recuperem les condicions laborals retallades:

● Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal
d’aplicació al curs 2021/22 com a reivindicació irrenunciable.
● Reducció de les ràtios estructural. Cap tancament de grups a la Pública.
● Formació professional pública i de qualitat. Pels drets laborals i professionals del
professorat d’FP.
● Retorn de condicions retallades:
○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades
○ estabilització personal interí i substitut i pacte d’estabilitat
○ retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major
de 55 anys.
○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat
○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al
reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva
● Retirada del Decret de Plantilles (39/2014)

❗ Per la seguretat i la salut als centres educatius:

● Ràtios per fer front a la pandèmia: 10 a infantil, 15 a la resta de nivells educatius.
Garantir la distància de seguretat i adequar la reducció de ràtios a l’espai.
● Increment de personal docent i personal de suport educatiu. Garantir l’atenció a
la diversitat i les NEE. Preservar la impartició de les especialitats.
● Provisió dels EPI necessaris (mascaretes FFP2).
● Permís retribuït no recuperable per a les treballadores i els treballadors amb
menors al seu càrrec en situació d’espera de resultat de PCR, aïllament o
quarantena.
● Contractació de personal sanitari titulat, com a mínim un per centre.
● Sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius.