Print Friendly, PDF & Email

Aquest document conté una relació de criteris i orientacions que donen respostes a les consultes formulades davant de la DGFPIERE en relació a les mesures organitzatives preses durant el període de confinament pel Covid-19.

Criteris i orientacions PDF