Print Friendly, PDF & Email

Davant l’ampliació del confinament és recomanable donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. Les activitats dissenyades pels equips docents s’han d’orientar a desenvolupar les competències professionals i les capacitats clau. Així mateix, el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància i, molt especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en els centres on s’imparteixen els ensenyaments de formació professional, ensenyaments de règim especial i ensenyaments artístics superiors davant la prolongació del període de confinament pel Covid19