Print Friendly, PDF & Email

Perfil lingüístic

Per ocupar aquest tipus de lloc de treball cal l’especialitat docent i el B2 del MECR de la llengua de definició de la vacant. També formació en metodologies d’immersió lingüística o ensenyaments AICLE. El professorat que no disposi de la formació en metodologia d’immerssió pot optar a aquests llocs sempre i quan l’acrediti al llarg del curs 2014-15 o hagi ocupat un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic amb anterioritat.

 

4 thoughts on “Curs formació AICLE”
  1. Hola.
    Volia saber si es pot cursar el curs AICLE sense tenir l’especialitat de magisteri de llengües estrangeres. En el meu cas sóc mestra d’educació infantil, però treballo de mestra d’anglès perquè tinc tots els títols d’anglès necessaris. Amb el meu perfil podria estudiar el curs AICLE?
    Gràcies

  2. Bona tarda,

    He provat d’enviar-vos un e-mail, però l’adreça sembla errònia. La inscripció només la poden fer aquells mestres que actualment tenen un lloc de treball o les inscripcions són obertes per tots aquells que encara no som dins una escola?

    Disculpeu les molèsties.

Comments are closed.