Curs formació AICLE

Print Friendly, PDF & Email

Perfil lingüístic

Per ocupar aquest tipus de lloc de treball cal l’especialitat docent i el B2 del MECR de la llengua de definició de la vacant. També formació en metodologies d’immersió lingüística o ensenyaments AICLE. El professorat que no disposi de la formació en metodologia d’immerssió pot optar a aquests llocs sempre i quan l’acrediti al llarg del curs 2014-15 o hagi ocupat un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic amb anterioritat.