Print Friendly, PDF & Email

El curs intenta donar eines i estratègies per millorar l´educació intercultural en la pràctica educativa. S´analitzarà els posicionaments davant la discriminació i el racisme ja que és un element clau per aconseguir la interculturalitat i inclusivitat a l´escola. Es farà referència als alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu, (Decret 150/2017 de l´escola inclusiva), la manera de com fer inclusió de tota la diversitat en l´aula ordinària.

Continguts   0. Introducció. Per què es necessari abordar el racisme en l´escola.
1. Què es racisme i quines són les seves manifestacions.
2. Racisme institucional
3. Racisme i discriminació en l´àmbit educatiu. Com treballar el racisme a l´escola.
4. Reflexió per el canvi. Aptituds en el professorat i l´alumnat per lluitar contra la discriminació i el racisme.

METODOLOGIA PRESENCIAL

De DILLUNS A DIVENDRES BARCELONA

INICI CURS:     2 JULIOL 2018

TANCAMENT:  6 JULIOL 2018

HORARI:          8:30h a 14:30h

DURADA:        30 hores.

LLOC:              SEU FORUMCATALUNYA , C/ RAMON TURRÓ 257 ESC B 1r 1ra – Barcelona

Matricula       COM ABORDAR LA DISCRIMINACIÓ I EL RACISME A l´AULA >>

Curs reconegut pel Departament d´Ensenyament