Print Friendly, PDF & Email

 

Procediment per fer la prova de nivell curs d’anglès online

Procediment per fer la prova de nivell curs d’anglès presencial

Per fer la prova necessitareu disposar d’altaveus o auriculars per poder realitzar les preguntes de “listening” que hi ha dintre del qüestionari de 30 preguntes.