Print Friendly, PDF & Email

Cursos online que serveixen pel cobrament del juliol dels substituts i per mèrits, homologats pel Departament.

L´ÚS DEL LLENGUATGE A L´ESCOLA  Continguts

ESTRATÈGIES EN TDA                            Continguts

PROCESSOS COGNITIUS                        Continguts

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE  Contiguts

PREU

GRATUÏT  AFILIAT UGT

40€  NOU AFILIAT

120€ NO AFILIAT