Print Friendly, PDF & Email

Classes On Line amb la dinàmica d’una classe presencial.
Aquesta modalitat de formació permet unir els avantatges de la classe presencial (pel que fa a interacció directa amb el professorat) i la immediatesa i disponibilitat en tot moment del material didàctic i classes enregistrades.

A més aquestes classes que queden gravades es poden visualitzar tantes vegades com es desitgi durant el curs.

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Audició i Llenguatge. (OCT 2020)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Educació Física (Edició 1)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Infantil (OCT 20)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Música (OCT 20)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Pedagogia Terapèutica (OCT 20)

LES PROGRAMACIONS ANUALS DE CENTRE: Primària (OCT 20)