Print Friendly, PDF & Email

Nota sobre dades bancàries i codi IBAN (04.12.13)

 

A partir del mes de febrer de 2014, per tal de fer efectiu el pagament de la nòmina, serà necessari que les dades bancàries incorporin el codi IBAN-, consistent en una ampliació a 24 dígits del número de compte bancari que actualment disposa de 20 dígits. Aquest codi es calcula (d’ofici, per part de l’Administració) d’acord amb les dades bancàries informades a la nòmina, sempre que estiguin actualitzades, és a dir, per la majoria d’entitats bancàries.

 

No obstant això, i atès que en els darrers anys s’ha produït una reordenació bancària que ha comportat la desaparició d’entitats que han estat absorbides per altres, la codificació d’aquestes entitats que han estat baixa no és correcta i s’ha d’introduir la codificació correcta per fer la transformació del codi IBAN.

 

Per tant, els perceptors que tingueu informada alguna d’aquestes entitats que ja no són vigents i que estan relacionades més a baix (50 entitats),hauran d’informar les noves dades bancàries utilitzant el servei d’ATRI corresponent (Accés a la part privada-Retribucions-Nòmina-Dades bancàries) o facilitant les vostres dades al vostre gestor de nòmina. Aquesta informació haurà d’estar introduïda, com a màxim, el 31 de gener de 2014.

 

Mentre no estigui disponible la possibilitat d’introduir el codi IBAN, les dades bancàries tindran la visualització actual i s’introduiran amb la mateixa estructura actual: codi del banc, codi de l’agència, dígit de control i número del compte.