Print Friendly, PDF & Email

 

El govern aprova el Decret d’autonomia dels centres educatius

El Govern ha aprovat avui el Decret d’autonomia dels centres educatius, una normativa que desplega un dels principals aspectes previstos en la Llei d’Educació de Catalunya. El decret neix amb l’objectiu, en darrera instància, de millorar el rendiment i els resultats educatius de l’alumnat i la cohesió social. I per això dota els centres d’un seguit d’instruments, fins ara en mans de l’administració, per tal que aquests puguin gestionar i organitzar els seus recursos en funció de les seves singularitats i necessitats concretes.

El Butlletí 332

Més informació