Print Friendly, PDF & Email

Ja fa 10 anys que el Departament va implementar l’anomenat Decret de Plantilles. Aquest mes, com d’ençà que es va aprovar i aplicar, han aparegut als mitjans de comunicació diversos casos de centres arreu de Catalunya, respecte a situacions de malestar, disparitat d’opinions i possibles abusos de poder arran de la seva  aplicació amb motiu de l’obertura del període per obtenir destinació el curs vinent.

UGT Educació Pública critiquem de forma contundent aquest decret.

Per què estem en contra?

1- Perquè obre la porta a una gestió més subjectiva, discrecional i arbitrària que pot derivar en favoritismes i en la pèrdua de transparència en els processos de selecció.

2- Perquè afavoreix les contractacions a dit, debilitant els criteris objectius basats en la capacitació, l’experiència professional i igualtat, afavorint la creació de xarxes clientelars dins dels centres.

3- Introdueix una inestabilitat laboral més gran per al professorat interí, ja que facilita la seva substitució en funció de les preferències dels equips directius.

4-Això, a la pràctica,  augmenta la precarització dels docents i impacta negativament en la seva motivació i en la qualitat de l’ensenyament impartit, donat que els professors es veuen forçats a treballar sota una constant incertesa.

5- Afecta la cohesió del claustre, ja que la competitivitat i la inseguretat poden generar un clima laboral menys col·laboratiu i més tens.

6- A llarg termini, aquesta situació  debilita la comunitat educativa i perjudica l’ambient d’aprenentatge de l’alumnat

7- No només representa una amenaça per als drets laborals del professorat, sinó que també posa en risc la qualitat i l’equitat de l’educació pública catalana.

Per tots aquests motius, UGT Educació Pública instem urgentment a les agrupacions polítiques a fer una revisió profunda d’aquesta normativa i l’eliminació dels procediments que no es basen en criteris d’igualtat, mèrit i capacitat que garanteixin processos de selecció justos, transparents i que valorin la professionalitat del docent, assegurant així una educació de qualitat per a tothom.

Lluitem plegades per aconseguir la millor educació pública possible per a Catalunya!