Print Friendly, PDF & Email

DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Versió PDF PDF (73.49 KB)

La convocatòria convocatoria de mèrits per seleccionar director/a. L’emplaçament estar entre el 11/3/2015 al 27/3/2105.

  • De les novetats destaquem:        

–  La composició de la comissió de seleccio serà 5 membres de l’administració, 3 membres del claustre i 1 membre del Consell escolar?    

– Afegeix puntuació per haver estat en centres de màxima dificultat, participació en program de innovació educativa 

– El curs d director no serà un requisit, s’ajorna fins el 2019.

– El participant podrà demanar fins a tres centres. Un mateix candidat pot ser escollit en dos centres.