Print Friendly, PDF & Email

 

Demanem al Govern una reunió per concretar com abonarà la part de la paga extra que ha de tornar per sentència judicial, davant l’allau de recursos individuals que es produirà.

Des que vam guanyar la sentència fa quinze dies, uns 5.000 treballadors han sol·licitat informació al nostre sindicat.

Fa quinze dies informàvem que la UGT de Catalunya hem guanyat la demanda interposada contra la decisió del Govern de retallar al personal funcionari de la Generalitat la paga extraordinària de desembre de 2012 també amb efectes retroactius (concretament els 44 dies compresos entre l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vigor del Reial Decret 20/2012 ). La sentència suposa que tot el personal funcionari de la Generalitat, uns 150.000 treballadors i treballadores, podrà reclamar aquesta part meritada de la paga de Nadal de l’any passat. La quantitat mitjana a percebre és d’uns 500 euros.

En aquests quinze dies, uns 5.000 funcionaris de la Generalitat s’han adreçat al nostre sindicat per presentar el recurs individual i preveiem un allau en les properes setmanes. Des del sindicat estem gestionant aquests reclamacions. 

Davant d’aquesta situació, la UGT de Catalunya hem demanat per escrit a la vicepresidenta del Govern, Joan Ortega, que convoqui la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya per tal de concretar una solució per a l’abonament de la part de la paga treta indegudament al personal funcionari. 

Del contrari, i si el Govern insisteix en no reparar el dany afligit als 150.000 funcionaris, demostrarà una actitud prepotent que pot provocar el col·lapse de l’Administració de Justícia. Des del nostre sindicat demanem a la Generalitat responsabilitat i que compleixi les decisions judicials, ja que seria absurd i temerari que els diners que es vol estalviar a costa del salari dels seus treballadors els hagi de malgastar en recursos per fer front a l’allau de reclamacions i en costes per condemna judicial. 

D’altra banda, pel que fa al personal laboral de la Generalitat, també hem guanyat el conflicte col·lectiu interposat contra el Govern i esperem a la sentència ferma. A partir de llavors, els treballadors tindran un any per reclamar la devolució de la part meritada de la paga extra del 2012.

 

One thought on “Demanem al Govern una reunió per concretar com abonarà la part de la paga extra”

Comments are closed.