Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació retalla plantilles i recursos destinats a centres educatius amb alt nombre d’alumnat vulnerable

A finals de maig, el Departament d’Ensenyament va comunicar a les direccions dels centres educatius la revisió de la classificació dels centres educatius atorgant el títol de màxima complexitat a centres que abans no la tenien i traient-la a uns altres. Per a aquells que perden l’esmentada classificació, aquests canvis sobtats arriben associats a una substancial retallada de personal i recursos, per la qual cosa la comunitat educativa dels centres afectats es mobilitzen i rebutgen la decisió unilateral del Departament d’Educació.

Davant d’aquests fets, les organitzacions del MUCE volem manifestar:

 1. La transparència brilla per la seva absència i el ball de dades és desconcertant. Les dades no són públiques així com tampoc ho són els criteris per fer aquests canvis de catalogació dels centres que han perdut aquesta condició.
 2. La decisió sobre la recatalogació dels centres no ha passat per Mesa sectorial, no s’ha negociat enlloc i s’ha fet d’esquenes a la comunitat educativa.
 3. La decisió unilateral del Departament d’Educació en baixar-ne la complexitat d’alguns centres, es basa en dades del 2018/2019, dades no actualitzades i que no reflecteix la realitat educativa i socioeconòmica de les famílies i els centres, en el context actual d’emergència educativa i social. Tots els indicadors socials i econòmics apunten que el llarg temps en pandèmia ha empitjorat la situació a situació econòmica de moltes famílies i especialment d’aquelles que ja estaven en risc social.
 4. La notificació de la pèrdua de catalogació dels centres arriba a final de curs, amb tot el trasbals que suposa tant a nivell pedagògic com logístic de cara a planificar el nou curs, després de tot l’esforç que s’ha fet per tirar endavant el curs actual amb totes les dificultats a causa de la pandèmia.
 5. Aquest canvi tan sobtat comporta la retallada no només de recursos econòmics, sinó també d’un nombre significatiu de professorat i personal de suport.
 6. Aquesta retallada afecta greument la vida escolar així com la possibilitat de garantir la mateixa atenció a l’alumnat amb més necessitats. Aquesta canvi sobtat comporta conseqüències com les atencions individualitzades dels alumnes, l’augment del nombre d’alumnes per aula o la impossibilitat de tenir aules desdoblades.
 7. La decisió del Departament d’Educació posa en greu perill la lluita de les famílies i els centres educatius contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats per tots els infants i joves dels centres afectats.
 8. Aquesta decisió unilateral desatén les recomanacions del Síndic de Greuges del Maig 2020, plasmades a l’Informe “Els centres educatius d’elevada complexitat davant la crisi derivada de la Covid-19” on s’assenyala que: “L’efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 té un impacte especialment significatiu als centres amb elevada complexitat i accentua les seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles (…) i també les necessitats d’augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar els seus projectes educatius i garantir la igualtat d’oportunitats respecte a l’alumnat escolaritzat als centres que no tenen elevada complexitat”.
 9. Celebrem que hi hagi escoles i instituts a qui, per primera vegada, se’ls reconeix la complexitat i que gràcies a la nova tipificació rebran més recursos, necessaris al menys des del curs 2018/19, quan es va fer l’estudi.

Les organitzacions del MUCE demanem:

 1. Que es revoqui aquest canvi en la classificació de la baixada de complexitat d’aquests centres i la conseqüent retallada de les plantilles i els recursos que de forma cautelar gaudeixen els centres per donar resposta a les necessitats específiques del seu alumnat. Acordem que això no ha de suposar un perjudici pels centres que han estat catalogats com CMC pel curs que ve.
 2. Transparència: demanem les dades concretes dels centres que han perdut la catalogació de CMC i els criteris per aquesta pèrdua de condició.
 3. Que es publiquin els criteris clars i transparents i el procés concret que se segueix de classificació de centres.
 4. Que es faci una nova catalogació amb les dades actualitzades tenint en compte l’impacte de la crisi de la Covid en la situació socioeconòmica de les famílies i els centres, ajustant-se a la realitat actual.
 5. Obrir sempre un període de negociació amb els representants del professorat i de la comunitat educativa dels centres que canvien de condició i aquests tinguin la possibilitat d’al·legar i recórrer la decisió.

El MUCE dóna suport a les mobilitzacions de les AFA dels centres afectats

Les organitzacions del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) donem suport a les reivindicacions de les AFA dels centres de màxim complexitat que demanen aturar les retallades derivades de la nova catalogació de centres segons la seva “complexitat”, i per això ens afegim a la convocatòria de concentració d’avui 15 de juny, a les 18h davant del Consorci d’Educació de Barcelona

 

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) – Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) – Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) – Catalunya Laica – Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) – Federació d’Educació de CCOO (FE-CCOO) – Federació d’Ensenyament de la CGT – Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) – Federació Serveis Públics UGT-Educació (FeSP-UGT) – Front d’Estudiants (FdE) – Intersindical-CSC Educació – Sindicat d’Estudiants (SE) – Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) – USTEC-STEs (IAC)