Print Friendly, PDF & Email

Continua l’Edu Friday al Departament

La nova coordinació COCOBE de coeducació, convivència i benestar haurà de recaure a una persona que ja tingui una altra coordinació perquè no hi ha pressupost assignat específic.

Per desgràcia no és una broma. Quan pensàvem que el Departament ja havia arribat al seu límit de menyspreu cap a la tasca docent, es torna a superar. Aquest cop arriba amb la nova figura que ha de protegir els nostres estudiants de l’assetjament a les escoles de Catalunya, implantada aquest curs 2023-2024. Una nova figura que el departament d’Educació ha llençat sense pressupost, per variar.

Un correu rebut als centres revela que aquesta responsabilitat recaurà en un docent amb un altre càrrec de coordinació existent, sense compensació addicional, és a dir, sense cobrar-la, tot i assumir una tasca tan crucial, segons el mateix Departament ha reivindicat, en la lluita contra el bullying.
Una nova burla a l’educació pública.

El Departament desbloqueja un nou nivell d’ improvisació

Segons sembla, el Departament no ha tingut prou dies per a preparar el curs i fan arribar aquesta notificació a les escoles a l’octubre, obligant-les a actuar ara i canviar el responsable, un cop ja iniciat el curs i un cop ja començada la formació.
Sap greu veure com es confirmen els nostres temors: la Conselleria d’Educació canvia de persona responsable però no de modus operandi.

La UGT Educació Pública reclamem que totes les persones coordinadores cobrin tots els complements assignats i tinguin el temps necessari, adaptat a la tipologia del centre, per portar a terme les tasques corresponents.

Perquè és necessari i just per caminar cap a una educació pública digna i de qualitat.

UGT Educació Pública