Print Friendly, PDF & Email
Resultat d'imatges de juzgado

Amb data 19 de gener, els serveis jurídics de la UGT van rebre sentència del Jutjat Contenciós nº6 de Barcelona referent a l’acomiadament i exclusió de la borsa de treball d’un interí docent després d’acabar el seu període de prova i ser avaluat negativament.

La sentència dóna la raó al demandant i a la tesi que defensàvem des de la UGT de manca de rigor en tot el procés avaluatiu.

Butlletí