Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament segueix amb la seva trajectòria de fer les coses difícils i malament. A la desastrosa baremació de mèrits (creiem que hi hauran tantes reclamacions com peticions ja que a ningú li han comptat bé els mèrits al.legats i això sense parlar dels punts que han tingut que corregir d’ofici, degut al seu patètic sistema informàtic) és suma ara un procés de reclamació esperpèntic.

La majoria de comunitats autònomes tenen un sistema fàcil i directe per fer la reclamació concreta del apartat mal puntuat, aquí no, fins ara es presentava la reclamació en un model “exposo i demano” dels que serveix per a tot, però els caps pensants del Departament – mode ironia ON- han decidit inventar uns models de reclamació diferents per a cada SSTT, així en algunes delegacions serveix el model general, en altres has de fer un model segons si reclames a la comissió avaluadora o a l’administració i en altres fins i tot tenen models diferenciats per a primària i secundària.

Aquests models per a més “inri”, no estan penjats al portal de la generalitat (que per cert segueix identificant-se com un lloc perillós per a la majoria de navegadors web) Alguns SSTT els han enviat als centres, altres els han penjat a la web del seu SSTT i alguns fins i tot els donen quan vas a fer la reclamació, que tu portes preparadeta de casa, i allí te la fan tornar a copiar per duplicat.

Això està provocant cues i massificacions en alguns SSTT i molt mal estar entre els docents que veuen que han d’estar perdent el temps per a que algun administratiu espavilat no tingui la “gran” feina de separar les reclamacions en dos grups.

Realment ridícul i vergonyós, Sra Rigau comenci a buscar l’excel·lència en la seva administració abans de tocar el que si funciona correctament!

Us deixem alguns enllaços on podeu trobar models de reclamació però us encoratgem a fer valer els vostres drets i entregar el model normalitzat, el qual tenen l’obligació d’acceptar.

 

Baix llobregat

PRIMÀRIA Reclamació a revisar per la Comissió AvaluadoraReclamació a revisar pel Servei de Personal Docent

SECUNDÀRIA Reclamació a revisar per la Comissió AvaluadoraReclamació a revisar pel Servei de Personal Docent

Terres Ebre: model_reclamacions_CGT