Print Friendly, PDF & Email

Dia escolar de la no violència i la pau 30 de gener

pau-mans

En el Dia escolar de la pau hem de recordar a tots els centres educatius que la pau no és només l’absència de la guerra. La pau resulta de la justícia, de la participació activa de tots els ciutadans i ciutadanes en la gestió de la crisi i en la presa de decisions polítiques.

El Butlletí