Print Friendly, PDF & Email

El Dia Internacional de l’Educació se celebra avui sota el lema ‘Canviar el rumb,  transformar l’educació’

L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener el Dia Internacional de l’Educació amb l’objectiu de conscienciar tot el planeta de la importància de l’educació per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Concretament, l’Objectiu número 4 estableix una Educació de Qualitat. Una jornada que, aquest 2022 celebra la quarta edició i que tindrà com a lema “Canviar el rumb, transformar l’educació”. Com llegim al recent informe global de la UNESCO sobre “Els futurs de l’educació”, transformar el futur requereix reequilibrar de manera urgent la forma de relacionar-se dels éssers humans entre ells, amb la natura i amb la tecnologia, que impregna la vida diària, que porta oportunitats innovadores i alhora planteja greus problemes d’equitat, inclusió i participació democràtica.

La UNESCO subratlla que els trastorns provocats per la covid-19 no han fet més que agreujar una crisi educativa que, fins i tot abans de l’emergència sanitària, “excloïa 268 milions de nens de l’escola, especialment les nenes”. A partir d’aquesta exclusió, milions de nens, joves i adults podrien ser víctimes de la pobresa, la violència i l’explotació. En aquesta època excepcional, no podem continuar fent el mateix de sempre. “Si volem transformar el futur, si volem canviar el rumb, hem de repensar l’educació”.

El Dia Internacional de l’Educació aquest any serà una plataforma per mostrar les transformacions més importants que cal dur a terme per fer realitat el dret fonamental de tothom a l’educació.

Per això, UGT insisteix en cinc reptes per assolir l’objectiu d’una educació de qualitat per a tothom l’any 2030:

  • Garantir unes condicions de treball i ocupació decents per a tot el professorat. Aconseguir erradicar les condicions de treball precari que encara pateixen molts docents i contribuir a millorar l’estatus del professorat i la seva valoració per part de la societat.
  • Aconseguir que les lleis educatives i que totes les normes que regulen les condicions de treball del professorat siguin fruit d’una negociació real amb els sindicats representatius del sector.
  • Consolidar els sistemes d’educació pública. Aconseguir una educació com a Servei públic, lliure d’especulacions ni comercialització.
  • Aconseguir que el sistema educatiu no discrimini i que inclogui els més vulnerables. Fomentar el desenvolupament dels programes d’atenció a la diversitat i establir mecanismes de supervisió per garantir l’equitat i evitar la segregació.
  • Garantir la inclusió en els continguts curriculars de l’educació per al desenvolupament sostenible i, a dins, el canvi climàtic. Aconseguir que la comunitat educativa prengui consciència de la seva importància i que participi com a motor del canvi global.

UGT continuarà defensant el dret a una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a tots/es i d’oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida que ens permeti un futur més sostenible, inclusiu i pacífic, que no deixi fora cap dels nostres nens, joves i adults.