Print Friendly, PDF & Email

L’empitjorament de les condicions de treball del professorat a partir de les mesures preses pel decret Wert , que la  consellera  Rigau, obedient, s’ha afanyat  a aplicar disciplinadament  provocaran en el col·lectiu del professorat de ben segur un augment de problemes de salut enorme.

Molts portem anys amb dificultats i l’empitjorament de les condicions laborals aguditzarà els nostres problemes de salut.  La càrrega de treball amb increment de ràtios alumnat/grup, increment de  l’horari lectiu i la no-cobertura de les substitucions durant els 10 primers dies lectius de la baixa, tindrà el seus efectes negatius sobre el col·lectiu docent.

En tots els  centres s’han  ajustat  les plantilles el que ha suposat 3.092 llocs de treball menys en un moment en que s’han integrat al sistema 30.000 alumnes nous.

La situació és  greu  i empitjora les condicions de treball  del professorat  de tots els centres. Les malalties estem segur que començaran a arribar en silenci i es traduiran en més problemes afegits a un col·lectiu que esta essent  seriosament afectat per les decisions polítiques que s’estan prenent: contractació en precari de jornades incompletes que atempten contra el dret de tenir un treball digne i contra l’organització del centre educatiu que necessita d’uns recursos humans que li estan retallant . Aquestes mesures són injustes  i anti-pedagògiques i provocaran problemes organitzatius als centres i deterioraran la salut laboral en general.

Però la situació no seria tan  escandalosa, si tot i no preveure les conseqüències que per a la salut dels treballadors i treballadores tenen aquestes mesures, no hi hagués la proposta de reduccions en la prestació econòmica de la Incapacitat Temporal (IT), que perjudicaran abastament als treballadors que per algun motiu hagin d’agafar la baixa  per motius de salut.

A partir del 15 d’octubre els tres primers dies de baixa per malalties comunes i accidents no laborals només es cobrarà el 50% de les retribucions i del quart al vintè, només el 75%. A partir del 21è dia es passarà a cobrar el 100% de la retribució. Per malalties professionals i accidents laborals seguirem cobrant el 100% del sou des del primer dia.

En la negociació  a Catalunya s’ha pogut introduir a proposta d ela UGT  que hi hagi excepcions ( cobrar el 100% des del primer dia) en les baixes durant l’embaràs i per baixes conseqüència de la violència de gènere. A més es farà una comissió de treball per determinar quines operacions i intervencions quirúrgiques també podran entrar  en caràcter excepcional.

En definitiva, a la FETE-UGT hem estat en contra d’aquests mesures que restringeixen drets , ni  entenem la mesura  estatal ni la de la Generalitat. Perquè la idea bàsica d’aquestes normatives és que els funcionaris estem sempre malalts i no fem la nostra feina. I perquè el criteri es estalviar empitjorant la salut dels treballadors del sector.

Ens plantegem que caldrà actuar d’una altra manera del que tenim costum fins ara. Els professionals de l’educació només tenim reconeguda com a malalties professionals les patologies de la veu. Per tant aquestes han de constar sempre com a malalties professionals i més ara que tenen la protecció en la prestació diferent de les malalties comunes. Però a més cal tenir en compte que sofrim moltes malalties derivades de la nostra activitat docent i que no estan reconegudes com a tals.

Creiem que a partir d’ara ens interessa fer constar en les visites mèdiques que els problemes de salut que patim són moltes vegades ocasionats dins del nostre horari laboral i fent  la nostra tasca professional. En les visites  mèdiques hem de manifestar també clarament quins són el problemes de salut que fruit dels anys de treball docent arrosseguem de forma crònica.

Són molts el companys/es amb problemes músculo-esquelètics o amb baixes originades  per les malalties psicosocials que no tenen reconeixement laboral ni el tindran si no  pressionem perquè s’augmenti el catàleg de malalties dels docents. Estem convençuts que tan sols, amb la conscienciació individual farem  valer els nostres drets, podrem contrarestar  la situació que es genera amb aquestes mesures de retallada de prestacions. Cal presionar , i des del sindicat ho farem en les instàncies corresponents, per tal que s’obri el ventall de malalties professionals reconegudes en l’àmbit de la docència.

No hi ha excusa i la resignació i la passivitat afavoreixen el discurs i les polítiques de retallades d’uns governs que no dubtaran a continuar portant-les a terme. Hem de fer front, des del nostre lloc de treball, des de la nostra pròpia realitat personal i multiplicar la crítica.

Només la mobilització social contínua i contundent  del  conjunt del sectors laborals de la Comunitat educativa i de tota la ciutadania, amb aturades i crítica constant als poders i  amb la defensa dels serveis públics i la dignitat dels treballadors del sector, podrà acabar amb aquestes polítiques nefastes de retrocés econòmic i social ,de les opcions socials neoliberals que es volen instal·lar en les nostres  societats i deixar-nos sense veu ni drets.

Feu arribar al sindicat FETE-UGT les vostres inquietuds o situacions personals de salut i us farem costat. www.publica.cat

 

 

Jaume Paul Gascon

jpaul@girona.ugt.org

Salut Laboral de FETEUGT