Print Friendly, PDF & Email

FETE-UGT valora el dictamen del Consell d’Estat i insta Wert a retirar la LOMQE
lomce

El Consell d’Estat ha emès, amb data 24/04/2013, un dictàmen sobre el projecte de LOMQE que reconeix la necessitat d’introduir canvis en el sistema educatiu però, alhora, que no cala fer-ho a
través d’una nova llei. A FETE-UGT hem mantingut sempre que aquesta era una llei innecessària, inoportuna i oportunista, amb una intenció clara d’imposició ideològica de canvi de model educatiu, que no compta amb el suport de cap més força, ni política, ni sindical.

Considera el Consell un defecte greu no haver intentat un acord educatiu, tant en el marc polític com en el social, acord que des de FETE-UGT continuem reivindicant. És evident que toda la comunitat educativa rebutja la llei en la seva totalitat.
Valorem positivament les consideracions del Consell d’Estat quan insta a la no supressió de la matèria que educa en els valors democràtics de ciutadania, igualtat i drets civils, donant resposta a les directives europees. Només cal posar-li nom: Educació per a la Ciutadania.
És positiu que es digui que les universitats no haurien d’introduir variables d’admissió perquè és una mesura que va contra la igualtat d’oportunitats en l’accés a estudis superiors.
Es reconeix la necessitat d’una memòria econòmica amb prou capacitat per a posar en marxa la LOMQE, i per al seu desplegament i implantació.
També valorem positivament la defensa del model actual de competències per determinar a Catalunya el model lingüístic vigent, en el que s’assegura el coneixement de les dues llengües, sent el
català la llengua vehicular d’aprenentatge.

Tanmateix, creiem que el Consell d’Estat es queda curt quan defensa una escola mixta per contra del model de centres que segreguen per sexes, ja que a FETE-UGT apostem per una escola coeducativa.

El ministre Wert té, doncs, l’obligació moral d’escoltar el clam de la comunitat educativa i de retirar la llei. Tampoc hauria de desaprofitar l’ocasió per arribar a acords amb els professionals de l’educació i els seus legítims representants sindicals.
FETE-UGT vol recordar avui, dia de tancades als centres educatius contra la LOMQE i les RETALLADES, que el Marc Unitari de la Comunitat Educativa ha demanat als nostres grups parlamentaris que es posicionin i demanin la retirada del projecte d’aquesta llei, tal i com s’ha fet des d’instàncies socials, educatives i sindicals.

El Butlletí número 129