Print Friendly, PDF & Email

 

Diferències salarials bàsiques del professorat d’ensenyament públic per CCAA

Mentre el salari brut mensual dels mestres / as de Galícia, Aragó i Catalunya és de 1.971; 1.981 i 1.990 euros, respectivament, el dels d’Euskadi, Cantàbria i Castellala Manxa és de 2.335, 2.156 i 2.143.