Print Friendly, PDF & Email

Un cop finalitzat el període de matrícula oposicions 2019 la distribució de sol·licituds per cossos i especialitats queda de la següent manera:

Consultar Pdf