Print Friendly, PDF & Email

La UGT Educació Pública durant el passat mes de febrer, davant l’augment de les consultes sobre salut laboral, contraposades a les manifestacions del Departament d’Educació reiterant que cap de les seves darreres reformes afecten les condicions laborals del professorat, vam fer extensible a tot el professorat una enquesta sobre Salut Laboral i prevenció de Riscos

      3.222 persones de diferents etapes educatives (Infantil/Primària, Secundària, Fp i Educ. Especial) van participar de l’enquesta.

 • El 48,5 % de les persones enquestades no coneixen  el servei de Prevenció de riscos laborals.  

La UGT recordem que aquest servei és essencial per informar i orientar les treballadores sobre les situacions i elements del seu lloc de treball que poden posar en perill la seva salut. És imperatiu que aquest servei sigui millor promocionat i difós perquè tothom pugui accedir a la informació i l’assessorament necessaris per protegir la seva salut i seguretat.

 • El 91,8% de les persones enquestades no tenen constància que mai s’hagi fet mai en el seu centre educatiu una avaluació d’aquells aspectes que puguin causar danys físics, psíquics o socials a la salut dels treballadors/es. 

Aquesta avaluació és una eina clau per identificar i abordar els riscos laborals, La seva absència indica una manca de prioritat en la protecció de la salut i el benestar del professorat. La UGT creiem que cal establir protocols i procediments que permetin portar a terme avaluacions regulars i s’implementin mesures de prevenció adequades.

 • El 95.3% creu que l’excés de burocràcia  els treu temps per atendre i acompanyar a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, abocant al professorat a una situació d’estrès i ansietat.

La tasca burocràtica ha anat augmentat durant els darrers anys als centres educatius. Fet que dificulta directament les tasques relacionades amb l’atenció directa de l’alumnat i incrementa l’estrès. 

 • El 73,9% ha patit alguna vegada al llarg de la seva carrera per la seva integritat física o emocional.

La UGT valorem la tasca docent com una professió amb un alt risc psicosocial i calen mesures de prevenció.  Segons les dades el sentiment de vulnerabilitat és àmpliament compartit entre les treballadores de l’educació. Això subratlla la necessitat de mesures de prevenció específiques per abordar els riscos psicosocials a què s’enfronten diàriament els docents. És essencial proporcionar-los els recursos i el suport necessaris per afrontar aquests desafiaments, i treballar amb tota la comunitat educativa per preservar la salut mental de les treballadores. 

 • El 48.2% ha patit situacions desagradables amb alguns dels membres de la comunitat educativa i s’ha sentit desatès/esa quan ha demanat acompanyament a l’administració.

La UGT pensem que la gestió des dels Serveis de Prevenció de riscos dels diferents Serveis Territorials han de millorar en aquest aspecte, vetllant per la protecció de la salut i oferint informació adient davant les diferents situacions que una persona treballadora pot trobar en el seu lloc de treball. 

 • Un 53.2 % han patit agressions verbals per part d’algun membre de la comunitat educativa.

No es pot permetre cap mena de violència als centres educatius. Els docents es troben massa exposats a aquest tipus de situacions durant el seu dia a dia. 

 • El 22,1% afirma haver patit algun moment de la seva carrera agressió física per part de l’alumnat o famílies.

Segons l’enquesta gairebé 1 de cada 4 docents ha rebut en algun moment una agressió física a la realització de la seva feina. Es tracta d’una dada prou preocupant. El docent sovint no sap quin protocol ha de seguir i no se sent acompanyat per l’administració.

 • L’11,3% dels enquestats afirma haver patit en algun tipus d’actes vandàlics (al seu vehicle, assetjament a xarxes, pintades…) per causes directament relacionades amb la feina
 • Un 88,3% de les persones que han rebut algun tipus d’agressió NO ha estat informat/ada de com havia d’actuar respecte al servei de prevenció de riscos laborals del seu territori.

Cal urgentment una tasca d’informació i accessibilitat d’aquest servei als centres educatius. Una manca d’informació rigorosa i adient al respecte pot donar el fals de missatge de permissivitat i augmentar el risc de normalitzar aquest tipus de situacions per part d’alumnes i docents. Aquesta desinformació afavoreix la inseguretat, la indefensió i l’aparença d’impunitat. 

 • El 76,2 dels enquestats afirmen sentir-se poc valorats en la seva tasca docent

Sobretot a l’etapa de Secundària hi ha una gran manca de personal docent, que està directament relacionada amb aquesta percepció del professorat. El poc suport i les decisions preses unilateralment per part de l’administració, la poca valoració social, les demandes de les famílies que reclamen responsabilitats als docents que no els corresponen, poden influir a l’augment d’aquest sentiment d’insatisfacció pel professorat.

 • Un 74,6% ha patit alguna vegada símptomes d’ansietat (pressió al pit, insomni, estrès…) davant la situació d’haver d’anar a treballar amb algun grup determinat.

Les situacions l’estrès emocional al lloc de treball, de no tractar-se i prendre mesures de prevenció poden afectar la salut física i mental, i en el pitjor dels casos, ser motiu de baixa laboral. 

 • Només el 2% de les persones enquestades ha activat el protocol d’assetjament. 

Aquesta dada contrasta significativament amb la quantitat de docents que afirmen haver patit agressions físiques (22,5%) o verbals (53,2%). La manca d’informació no fa possible la seva activació i el sentiment d’indefensió repercuteix negativament a la salut del professorat.

 • Només un 13% de les persones que ha activat el protocol pensen que ha estat àgil i efectiu
 • Un 95% de les persones que l’han activat pensen que el protocol NO garanteix la transparència i la bona praxi per part del Departament.
 • Només un 23,4% pensen que les actuacions durant el protocol han estat  sensibles i respectuoses amb la teva situació

Arran d’alguns casos alarmants, la UGT hem treballat de manera incessant per aconseguir el millor protocol possible. Els darrers anys hem liderat la seva revisió, culminant enguany amb un protocol que ha rebut el vistiplau del conjunt de la part social. Tot i que s’han fet importants modificacions, encara hi ha aspectes que depenen de la correcta gestió del Departament. Per desgràcia, i com reflecteixen les respostes de l’enquesta, fins ara sovint es produïa una revictimització de la persona denunciant, generant malestar i sentiment d’indefensió. La mateixa resolució del cas era elaborada per part d’una persona responsable del Departament, fent més que qüestionable la seva objectivitat, especialment en aquelles situacions que l’assetjament es produïa  per part d’algun integrant de la Direcció del centre. Exigim que el Departament faci efectiu allò que recull el protocol i garanteixi la transparència i la bona praxi de la seva execució. En cas contrari, la UGT tornarem a exigir amb rotunditat que es garanteixin les mesures de protecció a què totes les treballadores tenen dret.

 • El 96,8% de les persones pensen que les retallades en l’educació i la manca d’inversió repercuteixen en la salut i la seguretat als nostres llocs de treball, així com a les nostres condicions laborals 

Amb un 3.8% d’inversió en Educació, a la cua d’Europa i del que marca la LEC (6%) any rere any, el col·lectiu docent es sent més ignorat i menyspreat respecte a les necessitats. Això repercuteix significativament al sentiment de valoració de la seva tasca i, per tant, d’ell mateix com a persona i treballador. La baixa implicació dels serveis de prevenció en els centres de treball i assessorament davant situacions de risc, afavoreix aquest sentiment d’abandó i manca de protecció en el seu lloc de treball.
El continu canvi de polítiques educatives, així com les retallades encara arrossegades de fa més de 12 anys contribueixen a aquest sentiment d’abandó, a més a més d’afectar el dia a dia a l’aula, amb aules saturades, manca de personal per atendre la diversitat a l’aula i saturació de tasques de caràcter burocràtic.

La UGT creiem que aquests resultats reflecteixen una sèrie d’aspectes preocupants i importants relacionats amb la protecció dels drets laborals dels treballadors que requereixen  les següents mesures urgents: 

 • Cal una campanya d’informació respecte als serveis de prevenció de riscos laborals i les seves funcions, així com l’accessibilitat i la comunicació amb els serveis de prevenció dels Serveis Territorials.
 • Demanem implementar avaluacions de salut laboral obligatòries als centres educatius, 1 cop cada 4 anys, com a màxim.
 • Cal cercar mesures per reduir l’alt nivell d’estrès i ansietat a causa de la burocràcia i l’augment de la càrrega de treball de professorat.
 • És indispensable que l’Administració doni suport i assessorament adequats, per reduir la percepció de vulnerabilitat emocional i física dels docents, i el sentiment d’abandó per part de l’administració.
 • Cal aplicar un protocol clar de mesures efectives de prevenció i d’actuació que garanteixin la protecció del professorat davant les agressions verbals i físiques i els actes de vandalisme relacionats amb el lloc de treball.
 • Cal informar i gestionar amb eficàcia i objectivitat el protocol d’assetjament.
 • Cal incrementar el pressupost en educació fins al 6% del PIB en Educació com marca la LEC.
 • Cal sensibilitzar, informar, establir protocols i prendre mesures quan es produeixen fets violents, per evitar la percepció de permissivitat per part de qui l’exerceix i d’abandó per part de qui és víctima.
 • És necessari un canvi urgent en la gestió laboral i emocional dels equips docents als centres educatius. Cal fomentar les capacitats personals del professorat i tenir en compte les seves aportacions al projecte educatiu, amb l’objectiu de millorar la percepció de la seva tasca.

Només a través d’aquestes accions es podrà promoure un entorn laboral més segur, saludable i satisfactori per als professionals de la docència.

 • Enllaços a premsa:

Agressions físiques a l’aula. Diari ARA

El 22% de docents afirma haver rebut alguna agressió física. El Periódico

Entrevista al programa Rubí al dia. Minut 38:20

Un 22% dels docents ha sofert agression físiques d’alumnes o familiars. Vilaweb

Cada vez son más los docentes que sufren por su integridad física y emocional. Crónica Global

UGT Educació Pública

One thought on “Docència: una professió d’alt risc?”

Comments are closed.