Print Friendly, PDF & Email

El Departament ignora les peticions del Síndic de Greuges i un informe basat en les respostes de 3.222 persones que deixa al descobert la vulneració d’11 articles de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Un dia abans de la jornada mundial de lluita contra la depressió, el 13 de gener, UGT Educació Pública denunciem la manca de mesures de prevenció del Departament d’Educació davant les agressions al professorat i l’afectació d’aquest fet a la salut mental de les víctimes.

El passat mes de setembre la UGT Educació Pública va fer arribar al Departament d’Educació i al Síndic de Greuges un detallat informe que deixa clar que la salut del personal docent es veu afectada greument per aquest incompliment. Hores d’ara el Departament segueix desatenent les reclamacions de la UGT, del Síndic i de les Comissions Paritàries de Salut Laboral.

El 73,9% dels docents de Catalunya ha patit alguna vegada al llarg de la seva carrera per la seva integritat física o emocional. Un 53.2% han patit agressions verbals, el 22,1% agressions físiques per part per part d’algun membre de la comunitat educativa i l’11,3% actes vandàlics (al seu vehicle, assetjament a xarxes, pintades…).

La UGT ha sol·licitat la creació de campanyes de sensibilització i d’informació alhora que reclama disposar dels mitjans suficients per donar atenció psicològica tant a les persones treballadores com a la resta de persones implicades.

El 91,8% de les persones enquestades no tenen constància que s’hagi fet mai en el seu centre educatiu una avaluació de riscos.

L’avaluació és una eina clau per identificar i avaluar els riscos laborals dels centres de treball i la seva absència és senyal de negligència greu per part d’aquest Govern i del Departament d’Educació. És per això que des de la UGT exigim avaluacions de riscos periòdiques a tots els centres educatius, 1 cop com a mínim cada 3 anys.

Un 88,3% de les persones que han rebut algun tipus d’agressió NO han estat informades de com havien d’actuar respecte al servei de prevenció de riscos laborals del seu territori.

És evident que el Departament d’Educació ha de dissenyar una campanya d’informació, així com millorar l’accessibilitat i la comunicació. Cal informació i formació continuada per prevenir i actuar.

Un 74,6% ha patit alguna vegada símptomes d’ansietat (pressió al pit, insomni, estrès…) davant la situació d’haver d’anar a treballar amb algun grup determinat.

Les situacions d’estrès emocional al lloc de treball poden afectar la salut física i mental i ser motiu de baixa laboral.

S’ha de crear un entorn segur als centres educatius on el professorat pugui comunicar de forma oberta les situacions de risc que pateix.

LA UGT DIEM PROU A AQUEST SILENCI!

Exigim que s’apliqui la Llei de prevenció de Riscos Laborals i que es prenguin mesures de prevenció, detecció i actuació davant les situacions de risc per a la salut del personal docent!

 

PREMSA

UGT Educació Pública