Print Friendly, PDF & Email

Resolució de 21 de juny de 2013 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014

                                                                                                                              Documents

Projecte educatiu de centre Currículum Organització del centre Gestió del centre
Avaluació de centre .pdf Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf Organització de les llars d’infants .pdf Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf
Convivència i clima escolar .pdf Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a grau superior .pdf Organització del temps escolar .pdf Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults .pdf
Documents de gestió del centre .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació .pdf Assegurances i assistència jurídica al personal .pdf
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf Personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa .pdf Formació del personal dels centres educatius .pdf
Innovació pedagògica .pdf Concreció i desenvolupament del currículum de l’ESO .pdf Personal docent .pdf Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf
Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu de centre .pdf Coordinació entre primària i secundària .pdf Gestió del personal de les llars d’infants .pdf
Participació de la comunitat educativa .pdf Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf Gestió del personal docent  .pdf
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement .pdf Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre .pdf
Ensenyament de la religió .pdf Protecció de dades, d’imatges, de la propietat intel·lectual i de l’ús d’Internet .pdf
Ensenyaments artístics superiors .pdf Recollida de dades a efectes estadístics .pdf
Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf Seguretat i salut .pdf
Ensenyaments  de música de grau professional .pdf Situacions específiques dels alumnes .pdf
Ensenyaments en els centres d’adults .pdf Ús social dels centres .pdf
Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars.  .pdf
L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
Orientació i acció tutorial a l’ESO .pdf
PQPI: desenvolupament i aplicació .pdf
Programacions i recursos didàctics .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf