Print Friendly, PDF & Email

El sindicat considera fonamental denunciar qualsevol mena d’actuació en l’àmbit educatiu que suposi un retrocés de les polítiques d’igualtat en matèria de violència de gènere que marca la LOMLOE.

UGT reivindica el valor de l’educació com a mitjà per prevenir la violència contra les dones.

El sector d’Ensenyament de la UGT Serveis Públics exigeix una major aposta en inversió educativa, amb recursos humans i materials suficients, per a no deixar només al professorat en el repte tan important d’educar un món sense violència contra les dones.

Davant la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, des del Sector d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics volem denunciar i prevenir la violència que sofreixen les dones i reclamar polítiques per a la seva erradicació, reivindicant el valor de l’educació com un mitjà fonamental per a prevenir la violència de gènere. La llei educativa actual, la LOMLOE, té entre els seus principis rectors la igualtat entre homes i dones i reforça aquest enfocament a través de la coeducació i l’educació afectivosexual en totes les etapes educatives, amb la finalitat d’enfortir els valors ètics i democràtics per a potenciar el respecte i erradicar la violència a les dones.

No obstant això, l’augment de les víctimes de violència de gènere al nostre país, conjuntament amb el negacionisme existent en el reconeixement d’aquest tipus de violència per part de partits polítics que tenen responsabilitats en algunes de les Administracions educatives del nostre país, suposa una alarma en la qual el Sector d’Educació d’UGT SP es mostra vigilant per a denunciar qualsevol mena d’actuació que suposi un retrocés en el fiançament de la LOMLOE, des de la perspectiva de prevenció de la violència de gènere que propugna.

Des del Sector d’Educació d’UGT Serveis Públics destaquem la funció fonamental de tota la comunitat educativa, i especialment la dels docents per a implementar pràctiques educatives que fomentin la convivència segura entre l’alumnat, la consciència social i l’empatia per a prevenir i erradicar la violència contra les dones. Però el sistema educatiu no ho pot tot, cosa que sabem molt bé els i les treballadores de l’ensenyament que estem cada dia a les aules, i el professorat no podem quedar-nos sols davant aquest repte tan important.

Per això, exigim a les diferents Administracions educatives, i especialment al Ministeri d’Educació, una major aposta en inversió educativa, amb recursos humans i materials suficients, per a no sobrecarregar al professorat encara més del que ja ho està.

En aquest sentit, reivindiquem:

1.- Regular protocols d’actuació davant de la violència de gènere als centres educatius.

2.-Cuidar al professorat potenciant el talent docent i la seva valoració social -el 67,2% de les docents de l’estat són dones-, millorant les seves condicions laborals i facilitant la conciliació familiar, que suposa un element d’alt estrès i d’empitjorament del benestar emocional dels i les docents.

3.-Augmentar la formació i la disponibilitat dins l’horari laboral del professorat amb relació a:

  • Les funcions a desenvolupar pel coordinador/a de coeducació, convivència i  benestar (COCOBE)
  • L’elaboració de materials que fomentin la igualtat
  • La intel·ligència artificial i el seu impacte en situacions de violència en la xarxa i a l’aparició d’estereotips de gènere que dificulten l’adquisició de competències digitals en condicions d’igualtat.

4.- Incrementar les plantilles amb la incorporació de professionals específics com a orientadors, personal de suport, professorat tècnic de serveis a la comunitat (PTSC), educadors socials, juntament amb el reconeixement de la funció tutorial.

5.- Disminuir les ràtios i les hores lectives per a poder desenvolupar pràctiques efectives en matèria de prevenció de violència de gènere que permetin donar continuïtat a la llei educativa i a l’aplicació de la Llei orgànica de Protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència (LOPIVI), així com el programa de benestar emocional en l’àmbit educatiu.

UGT Educació Pública