Print Friendly, PDF & Email

UGT reclama la reducció de l’horari lectiu per als docents: 20 hores per a Infantil i Primària i 18 hores lectives per a Secundària i altres cossos.

El Ple del Consell Escolar ha aprovat l’Informe sobre l’estat i situació del sistema educatiu 2019 amb les propostes presentades per UGT. El Sector d’Ensenyament de FeSP-UGT va presentar una bateria de propostes que aborden la millora del sistema educatiu i la dignificació de la tasca docent.

UGT exigeix per posar en marxa tots els canvis proposats la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació en els diferents àmbits, en què els representants del professorat negociïn de manera dialogada amb l’Administració les modificacions proposades

Butlletí