Print Friendly, PDF & Email

Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, amb l’objectiu d’orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques.

El currículum competencial a l’aula. Una eina per a la reflexió i la programació a l’ESO PDF